icon17B4 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Công trình đã thực hiện

Các hệ thộng điện mặt trời đã được thi công bởi GPsolar

icon