icon17B4 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Khái niệm điện mặt trời

Làm quen với các khái niệm trong hệ thống điện mặt trời

1 HP mã ngựa bằng bao nhiêu kw, w, kva

1 HP mã ngựa bằng bao nhiêu kw, w, kva

Thuật ngữ 1 ngựa bằng bao nhiêu W đã xuất hiện rất lâu đời trong ngành công nghiệp điện. Vấn đề về thuật ngữ, đơn vị, công thức tính liên...
icon