Pin năng lượng mặt trời Trina Solar

Trina Solar là một trong những tập đoàn hàng đầu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời trên thế giới. Sản phẩm phù hợp phân khúc bình dân