Quy định và giá mua bán điện năng lượng mặt trời của nhà nước

Thực tế hiện nay cho thấy, số gia đình, công ty, doanh nghiệp sử dụng điện năng lượng mặt trời ngày càng tăng cao. Không chỉ cung cấp điện sinh hoạt hàng ngày. Bởi lẽ, sản lượng điện sản sinh ra nhiều hơn công suất sử dụng điện của các thiết bị sẽ được đẩy … Đọc tiếp Quy định và giá mua bán điện năng lượng mặt trời của nhà nước