Quy định và giá mua bán điện năng lượng mặt trời của nhà nước

Chính sách mua điện từ hệ thống điện mặt trời của tập đoàn EVN Việt Nam đã kết thúc, EVN không còn thu mua điện mặt trời. Khi nào có thông tin GPsolar sẽ thông báo đến khách hàng tại đây EVN Thực tế hiện nay cho thấy, số gia đình, công ty, doanh nghiệp … Đọc tiếp Quy định và giá mua bán điện năng lượng mặt trời của nhà nước