icon17B4 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Tin tức về năng lượng mặt trời

Chuyên trang tin tức, sự kiện điện mặt trời, pin mặt trời, inverter biến tần….do GPsolar viết và hệ thống

Cập nhật thêm tin tức thông qua các kênh mạng xã hội:

Google business: https://gp-solar-trung-tam-dien-nang-luong-mat-troi.business.site/
Facebook: https://www.facebook.com/gpsolarvn
Twitter: https://twitter.com/GPSOLAR_VN

icon